een wals, een trilplaat en een stamper vallen allemaal onder dezelfde productcategorie, namelijk compacteringsmateriaal. Deze apparaten worden gebruikt om de ondergrond te verdichten.